Runinskrifter.net

U ATA5923/69

Förhållanden:

Är ett fragment av U 355.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Spräcklig grå granit
Nyckelord:
sten: granit, spräcklig grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 13.3″18° 2′ 43.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66169911626299
SWEREF99TM
xy
6616783671602
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3335206616552
GeoHash
u6sg6esk1b
GeoDNA
eaagctagtcatatacagatgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 0.7″18° 2′ 46.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66184591626293
SWEREF99TM
xy
6618251671578
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3336296618015
GeoHash
u6sg6whbez
GeoDNA
eaagctagtcatacatggttgc

Lokalisering:

Placering:
I Lunda kyrkas vapenhus.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ängby
Socken:
Lunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Kan vara del av U 355.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: