Runinskrifter.net

U ATA5856/75

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Tidigare känd som U ATA5876/75.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 3.9″17° 34′ 11.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65880471600232
SWEREF99TM
xy
6587533645894
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6458946587533
GeoHash
u6s3zv9ukz
GeoDNA
eaagctaggtcccctaatcttg

Lokalisering:

Placering:
SHM (30572)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bona
Socken:
Munsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Munsö 6:1"@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 1950-01-01"@sv

URI
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa