Runinskrifter.net

U ATA5734/59

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 53.7″17° 56′ 57.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087811621139
SWEREF99TM
xy
6608513666543
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665436608513
GeoHash
u6sfbqqrcq
GeoDNA
eaagctagtcgaaacttaacaa

Lokalisering:

Placering:
I norra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skånela kyrka. U ATA5734/59, U Fv1979;245, U 303, U Fv1953;274."@sv – Lagergren, Nils, Okänd"@sv; Lagergren, Nils, Okänd"@sv; 1958-01-01"@sv

URI