Runinskrifter.net

U ATA5234/45

Objektuppgifter:

Föremål:
Sländtrissa?
Nyckelord:
sländtrissa
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 4.2″17° 29′ 34.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66120751595250
SWEREF99TM
xy
6611492640623
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6406236611492
GeoHash
u6s7nj1gh5
GeoDNA
eaagctaggcctgagagttccg

Lokalisering:

Placering:
SHM (23481)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vi
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Runor på fram-, baksida och på kanten.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Lotta Fernstål, 2010-05-11, SHMM; SHMM; 2010-05-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa