Runinskrifter.net

U ATA4822/64

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit med svarta och röda inslag
Nyckelord:
sten: granit, grå granit med svarta och röda inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 8.1″18° 11′ 33.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66059811635006
SWEREF99TM
xy
6605883680440
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3413386604899
GeoHash
u6sfvcpsct
GeoDNA
eaagctagtctacttcttcgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hacksta
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Oornerad

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hacksta. U 190, U ATA4822/64 ."@sv – Brate, Erik, Okänd, Faith-Ell, Harald, Peringskiöld, Johan"@sv; Brate, Erik, Okänd, Faith-Ell, Harald, Peringskiöld, Johan"@sv; 2024-01-17"@sv

URI