Runinskrifter.net

U ATA3916/47

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråbrunröd sandsten
Nyckelord:
sten: gråbrunröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 10.6″18° 30′ 19.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66271501651850
SWEREF99TM
xy
6627250697021
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3597786624679
GeoHash
u6t5v4em11
GeoDNA
eaagctatgacacgagctatag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 59.0″18° 30′ 6.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66267841651659
SWEREF99TM
xy
6626882696835
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3595596624329
GeoHash
u6t5v40d7f
GeoDNA
eaagctatgacacgagggtagt

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Finsta
Socken:
Skederids socken
Härad:
Sjuhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: