Runinskrifter.net

U ATA351-1796-2014

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar
Fyndnummer:
909

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 47.8″17° 38′ 9.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66433381602463
SWEREF99TM
xy
6642832647453
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6474536642832
GeoHash
u6ss9rf509
GeoDNA
eaagctagcggatacacagaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gamla Uppsala
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Övriga anmärkningar:

Funnet 2012. Fyndnr 909.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: