Runinskrifter.net

U ATA323-4560-2011

Objektuppgifter:

Föremål:
Karvstock
Nyckelord:
karvstock, stock
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä
Fyndnummer:
508

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 5.9″17° 4′ 38.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134601571770
SWEREF99TM
xy
6612591617134
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6171346612591
GeoHash
u6s5k85qu6
GeoDNA
eaagctaggacgatggttacta

Lokalisering:

Placering:
SHM (34817)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Enköping, kv. Traktören 2
Socken:
Enköping
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1300-talet

Medeltid; 1300–1333

Övriga anmärkningar:

Hittad 1976. Fyndnr 508.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tullgatan & kv läkaren"@sv – 2021-02-11"@sv
©
URI