Runinskrifter.net

U ATA322-4035-2010

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 30.0″17° 38′ 10.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390751602600
SWEREF99TM
xy
6638572647642
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476426638572
GeoHash
u6ss92fk09
GeoDNA
eaagctagcggatgtgcaatgg

Lokalisering:

Placering:
Upplandsmuseet (UM21881)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, Fyristorg
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nio runstensfragment av sandsten påträffade i Helgandshuset, Fyristorg i Uppsala 1925. Fem av dem har runor. Fragmenten kan sättas ihop till två delar, varav ett med runor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: