Runinskrifter.net

U ATA322-4034-2011

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten
Fyndnummer:
2402

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 56.4″17° 43′ 0.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66121751607900
SWEREF99TM
xy
6611746653267
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6532676611746
GeoHash
u6se5htn3j
GeoDNA
eaagctagtaattagtataagg

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, kv. Humlegården
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittat 2006. Fyndnr 2402.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: