Runinskrifter.net

U ATA322-326-2000

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 27.3″17° 52′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66003921616784
SWEREF99TM
xy
6600074662291
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6622916600074
GeoHash
u6sdw94bg2
GeoDNA
eaagctagtatcgtgatgttgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 6.2″17° 53′ 41.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66016431618285
SWEREF99TM
xy
6601343663776
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6637766601343
GeoHash
u6sdx4yxsw
GeoDNA
eaagctagtatctgatcacaca

Lokalisering:

Placering:
I Upplands-Väsbys hembygdsgård (inv.nr UV2141).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eds kyrka
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittat på södra bogårdsmuren. Om den ristade linjen är en runa eller en ornamentslinje kan inte avgöras.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Eds kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa