Runinskrifter.net

U ATA322-1391-2009

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben
Nyckelord:
ben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 37.7″16° 57′ 53.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143291565400
SWEREF99TM
xy
6613383610756
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6107566613383
GeoHash
u6s561c67g
GeoDNA
eaagctaggaataggaacgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mälby
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tillinge-mälby 1:20 och 5:1"@sv – 2007-01-01"@sv
©
URI