Runinskrifter.net

U ATA2999/50

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 59.0″18° 30′ 6.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66267841651659
SWEREF99TM
xy
6626882696835
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3595596624329
GeoHash
u6t5v40d7f
GeoDNA
eaagctatgacacgagggtagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skederids kyrka
Socken:
Skederids socken
Härad:
Sjuhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: