Runinskrifter.net

U ATA2336/69

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 30.7″18° 17′ 22.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65790441641499
SWEREF99TM
xy
6579032687257
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3457096577547
GeoHash
u6t12hy1hw
GeoDNA
eaagctatggagaagtcaggcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Boo herrgård
Socken:
Boo socken
Härad:
Värmdö skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnen 1955.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Boo gård – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa