Runinskrifter.net

U AST1;174

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 38.9″17° 16′ 31.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66110001583000
SWEREF99TM
xy
6610269628390
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6283906610269
GeoHash
u6s715gd4u
GeoDNA
eaagctaggcagtgaacctagt

Lokalisering:

Placering:
Museum Gustavianum (UUMF5506/28).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Socken:
Villberga socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid?; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: