Runinskrifter.net

U AST1;150

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 38.3″17° 58′ 3.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65823521623026
SWEREF99TM
xy
6582116668750
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6687506582116
GeoHash
u6sc8g5x8z
GeoDNA
eaagctagttaagtcattcaaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (22695)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ulvsunda, Bromma församling
Socken:
Stockholm
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

800-talet

Vikingatid; 800–899

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Matthias Toplak, 2008-12-08, SHMM; SHMM; 2008-12-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Matthias Toplak, 2008-12-08, SHMM; SHMM; 2008-12-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-20, SHMM; SHMM; 2011-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-20, SHMM; SHMM; 2011-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-20, SHMM; SHMM; 2011-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: