Runinskrifter.net

U ANF1937;177

Objektuppgifter:

Föremål:
Trästycke, runkavel
Nyckelord:
kavel, stycke
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 32.5″17° 38′ 7.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391501602550
SWEREF99TM
xy
6638646647591
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475916638646
GeoHash
u6ss9318h9
GeoDNA
eaagctagcggatgtagttgtg

Lokalisering:

Placering:
Uppsala universitet, museet för fornsaker.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, Studentholmen
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

OKÄND?

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: