Runinskrifter.net

U ANF1937;163

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck, hänge
Nyckelord:
bleck, hänge, runbleck
Material:
Silver
Nyckelord:
metall: silver

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 2.9″17° 32′ 37.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65805501598950
SWEREF99TM
xy
6580023644703
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6447036580023
GeoHash
u6s3x1qyrh
GeoDNA
eaagctaggtcctggctacctt

Lokalisering:

Placering:
SHM (34000:Bj 552).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkö (Birka grav 552, norr om Borg)
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

775/800–900 (Imer 2007)

Vikingatid; 775–900

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-06-26, SHMM; SHMM; 2013-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-06-26, SHMM; SHMM; 2013-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Adelsö 35:1"@sv – Kennerstedt, Lars"@sv; Kennerstedt, Lars"@sv; 2019-04-25"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: