Runinskrifter.net

U 973

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråblå granit
Nyckelord:
sten: granit, gråblå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 23.7″17° 40′ 13.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66407901604473
SWEREF99TM
xy
6640309649493
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6494936640309
GeoHash
u6ssd5e4yy
GeoDNA
eaagctagcggcggaactgatc

Lokalisering:

Placering:
I Upplandsmuseet (UM27974).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gränby
Socken:
Uppsala (tidigare: Vaksala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: