Runinskrifter.net

U 971

Även känd som B 400, L 197.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 8.0″17° 41′ 12.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66421861605343
SWEREF99TM
xy
6641715650346
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503466641715
GeoHash
u6ssdmz495
GeoDNA
eaagctagcggcgatcccgaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Eke
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten på Eka äng, Vaksala, Uppsala 1958 – 1958-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: