Runinskrifter.net

U 963

Även känd som B 402, L 195.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 35.3″17° 41′ 8.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66411731605316
SWEREF99TM
xy
6640702650331
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503316640702
GeoHash
u6ssdknmdn
GeoDNA
eaagctagcggcgatttgatac

Lokalisering:

Placering:
Mellan vägen och kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vaksala kyrka
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenar vid kyrkogårdsmuren, Vaksala kyrka, Uppsala 2006 – Dellbeck, Johan; Anderson, Iwar, Bureus, Johannes, Okänd"@sv; 2006-03-01
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: