Runinskrifter.net

U 958

Även känd som B 406, L 214.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd finkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd finkornig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 2.7″17° 43′ 23.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66365131607552
SWEREF99TM
xy
6636071652623
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6526236636071
GeoHash
u6ss7k3wgd
GeoDNA
eaagctagcggtcatggccagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Villinge
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: