Runinskrifter.net

U 955 †

Även känd som Bautil 403, Liljegren 212.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 40.0″17° 46′ 37.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66359001610600
SWEREF99TM
xy
6635495655678
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6556786635495
GeoHash
u6sske2fju
GeoDNA
eaagctagcgtgataagatctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tjocksta
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: