Runinskrifter.net

U 954 †

Även känd som B 409, L 208.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 38.5″17° 44′ 59.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66339501609125
SWEREF99TM
xy
6633528654227
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6542276633528
GeoHash
u6ss7bjn98
GeoDNA
eaagctagcggtctttgtaaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: