Runinskrifter.net

U 939

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 34.8″17° 38′ 11.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392251602610
SWEREF99TM
xy
6638722647650
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476506638722
GeoHash
u6ss9347yk
GeoDNA
eaagctagcggatgtatggccc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 28.5″17° 37′ 53.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390231602340
SWEREF99TM
xy
6638517647382
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473826638517
GeoHash
u6ss90ycey
GeoDNA
eaagctagcggatggtcattac

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Torget
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1070–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1962. Runsten U 939 – 1962-01-01
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: