Runinskrifter.net

U 937

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå granit med ljusröda skiftningar
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit med ljusröda skiftningar

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 35.1″17° 38′ 12.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392351602630
SWEREF99TM
xy
6638732647670
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476706638732
GeoHash
u6ss934sqg
GeoDNA
eaagctagcggatgtatgcgtt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 28.8″17° 37′ 53.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390311602337
SWEREF99TM
xy
6638525647379
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473796638525
GeoHash
u6ss90yf4s
GeoDNA
eaagctagcggatggtcatcgt

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken
Ursprunglig plats:
Nej; Troligen vid Broby, Funbo socken.

Proveniens:

Plats:
Svartbäcksgatan, Uppsala
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Prydd med trikvetra.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk undersökning, kvarteret Torget, Uppsala 1962. Svartbäcksgatan. Runsten U 937 – 1962-01-01
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: