Runinskrifter.net

U 935

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 28.6″17° 38′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390301602521
SWEREF99TM
xy
6638526647563
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475636638526
GeoHash
u6ss92c1z4
GeoDNA
eaagctagcggatgtgacggcc

Lokalisering:

Placering:
På planen norr om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 935 påträffades i domkyrkokorets sockel, kvarteret Domkyrkan, Uppsala – Carlsson, Ronnie;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenspark, öster om Uppsala domkyrka 2014 – Norling, Olle; 2014-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U935 Uppsala domkyrka"@sv – Gren, Leif"@sv; Gren, Leif"@sv; 2017-10-05"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: