Runinskrifter.net

U 929

Även känd som B 420, L 106.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 28.4″17° 38′ 4.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390241602510
SWEREF99TM
xy
6638520647552
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475526638520
GeoHash
u6ss92c1d8
GeoDNA
eaagctagcggatgtgacggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Återfunnen, uttagen och rest 1975.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 929 påträffades i två delar intill det Jagellonska gravkoret respektive Sturekoret, kvarteret Domkyrkan, Uppsala – Carlsson, Ronnie;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenspark, öster om Uppsala domkyrka 2014 – Norling, Olle; 2014-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U929 Uppsala domkyrka"@sv – Gren, Leif"@sv; Gren, Leif"@sv; 2017-10-05"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: