Runinskrifter.net

U 928 †

Även känd som B 424, L 105.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.2″17° 38′ 0.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390481602454
SWEREF99TM
xy
6638543647496
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6474966638543
GeoHash
u6ss92b6ge
GeoDNA
eaagctagcggatgtgaagcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: