Runinskrifter.net

U 915 †

Även känd som B 440, L 127.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 46.8″17° 30′ 4.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66412501594975
SWEREF99TM
xy
6640653639993
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6399936640653
GeoHash
u6skwhzbq6
GeoDNA
eaagctagattcgagtcctttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tiby
Socken:
Börje socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: