Runinskrifter.net

U 9

Objektuppgifter:

Föremål:
8 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 7.6″17° 32′ 47.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65807001599100
SWEREF99TM
xy
6580174644852
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6448526580174
GeoHash
u6s3x38yn0
GeoDNA
eaagctaggtcctgtaagcctt

Lokalisering:

Placering:
SHM (14515, 14201, 14926:2, 14980, 14926:1, 15140:1, 14134, 15140:2).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Björkö
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Fragment A, C och D har passning. Ej funna vid samma tillfälle och alla hör knappast till samma sten. Jämför Källström 2007a:135.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

F3487384-9198-4C2F-B51F-FE45B2B665A0 – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
A2A0904E-4DE7-4775-B0FA-EFE8E5849DE6 – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
7C5B6305-7E2A-4039-B943-2A7DAA8F0C3C – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
C15A9BD1-EEC2-40F0-88AC-96AB712A18E3 – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
CEE68C57-DD4F-4DD5-8B41-142C5E3F0B89 – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
565F95D7-5A86-4837-A333-147D0EE2BCDE – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
61EBDC95-C28E-4A3C-AF9C-D10220E54E0F – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
1B647BFA-B5BE-467F-80C1-04F29B4627B7 – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
DF40E6E3-8D42-4A7D-914C-EEB49ABE7BAA – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
4B51CFD1-CA5A-44A5-A59A-1BDBB26D6A48 – Statens historiska museer; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Björkö, svarta jorden. U 9."@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: