Runinskrifter.net

U 897

Även känd som B 433, L 122.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 1.4″17° 36′ 6.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66362811600744
SWEREF99TM
xy
6635756645820
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6458206635756
GeoHash
u6ss2s3htt
GeoDNA
eaagctagcgggacgggcagta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Norby
Socken:
Uppsala (tidigare: Bondkyrka socken)
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U897 Norby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-10-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
U897 Norby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-10-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
U897 Norby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-10-24
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: