Runinskrifter.net

U 892 †

Även känd som L 124, B 445.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 15.6″17° 35′ 39.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66311391600474
SWEREF99TM
xy
6630613645613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6456136630613
GeoHash
u6ss0k5b7f
GeoDNA
eaagctagcggggatgttttgt

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i västra gaveln, dold under rappningen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Uppsala-Näs kyrka
Socken:
Uppsala-Näs socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: