Runinskrifter.net

U 891

Även känd som Bautil 445, Liljegren 123.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 15.6″17° 35′ 39.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66311391600474
SWEREF99TM
xy
6630613645613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6456136630613
GeoHash
u6ss0k5b7f
GeoDNA
eaagctagcggggatgttttgt

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i västra gaveln.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Uppsala-Näs kyrka
Socken:
Uppsala-Näs socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Under B 445 beskrivs även U 892.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk utredning, kyrkogården vid Uppsala-Näs kyrka, Uppland 1999 – 1999-10-07
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: