Runinskrifter.net

U 890

Även känd som L 82.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 29.7″17° 17′ 17.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66404341583058
SWEREF99TM
xy
6639693628090
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6280906639693
GeoHash
u6sk97uud5
GeoDNA
eaagctagatgatgccaactgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Österby
Socken:
Ålands socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: