Runinskrifter.net

U 89

Även känd som L 386, B 158.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 5.0″17° 50′ 36.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65885241615770
SWEREF99TM
xy
6588198661421
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6614216588198
GeoHash
u6s9yj9nhy
GeoDNA
eaagctagtgccaagaataatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skälby
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skälby. U 88, U 89."@sv – Wallgren, Otto, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Wallgren, Otto, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 1848-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: