Runinskrifter.net

U 886

Objektuppgifter:

Föremål:
3 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 13.7″17° 18′ 19.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66362501584125
SWEREF99TM
xy
6635523629208
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6292086635523
GeoHash
u6sk3v12wt
GeoDNA
eaagctagatggcctagtgttc

Lokalisering:

Placering:
Upplands fornminnesförenings samlingar, Uppsala.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ingla
Socken:
Skogs-Tibble (tidigare: Skogstibble socken)
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstensfragment som påträffades 1943 i Gamla Ingla, Skogs-Tibble socken, Uppland – Okänd,; 1943-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.