Runinskrifter.net

U 880

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 47.2″17° 19′ 0.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66354421584774
SWEREF99TM
xy
6634723629866
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6298666634723
GeoHash
u6sk659tsm
GeoDNA
eaagctagatgtagaaatcgca

Lokalisering:

Placering:
Vid vapenhusets sydväst hörn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skogstibble kyrka
Socken:
Skogs-Tibble (tidigare: Skogstibble socken)
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Röda och svarta färgrester fanns bevarade då stenen upptäcktes 1938

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U880 Skogs tibble kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
U880 Skogs tibble kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-22
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: