Runinskrifter.net

U 879

Även känd som B 378, L 83.

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 19.1″17° 25′ 41.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66310101591143
SWEREF99TM
xy
6630370636287
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6362876630370
GeoHash
u6skhs4yhk
GeoDNA
eaagctagattggcggtgcctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bragby
Socken:
Ramsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U879 Bragby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-04"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: