Runinskrifter.net

U 878

Även känd som Bautil 360, Liljegren 78.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 55.7″17° 21′ 20.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66339001587000
SWEREF99TM
xy
6633209632110
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6321106633209
GeoHash
u6sk6cn43g
GeoDNA
eaagctagatgtattctggagg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 5.9″17° 22′ 34.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66323851588188
SWEREF99TM
xy
6631709633316
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6333166631709
GeoHash
u6sk5qt18p
GeoDNA
eaagctagatgttactatggaa

Lokalisering:

Placering:
I Hagby kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Möjbro
Socken:
Hagby socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: