Runinskrifter.net

U 874

Även känd som B 362, L 75.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 5.8″17° 22′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66323821588198
SWEREF99TM
xy
6631706633326
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6333266631706
GeoHash
u6sk5qt1s3
GeoDNA
eaagctagatgttactatggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hagby kyrka
Socken:
Hagby socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, lagerföljden ovan runstenen, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-03
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, rester efter den medeltida kyrkans vapenhus och runsten, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-03
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runsten i schakt, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-03
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, kalkbruket som låg direkt ovanpå runstenen, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-03
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, detaljstudium av runstenens ristning, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, det utökade schaktet kring runstenen, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-11
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, dokumentation av runsten Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-11
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen med stenar som tolkas som fundament, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-11
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, stor flathuggen sten i schaktet, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-11
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, trappstenen dokumenteras, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runslingan, runsten U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, rundjurets huvud, runsten U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runslingan, runsten U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, fundamentet till runstenen, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen placerades på en lastpall, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen flyttades med hjälp av hjullastare, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, lyft av runstenen U 874 förbereds, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, fågelfiguren som var delvis täckt av kalkbruk, runsten U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runslingan, runsten U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen hissades stegvis upp, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen spolades med vatten, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, kompakt kalkbrukskaka under runstenen, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2016-10-12
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, Hagby kyrka ochrunstenen U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, , runstenen U 874 uppställd, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, , runstenen U 874 uppställd, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, , runstenen U 874 uppställd, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, fågelfiguren på runstenen U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen U 874 står strax söder om kyrkans västtorn, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, spännbanden på runstenen avlägsnas, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen lyftes stegvis och placerades i schaktet, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, grävning av mindre schakt för runstenens placering, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, runstenen placerades ovan schaktet, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, Hagby kyrka och runstenen U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, fågelfiguren på runstenen U 874, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, stabilisering av den resta runstenen, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016 – 2017-05-24
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: