Runinskrifter.net

U 869

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 40.5″17° 20′ 4.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66259751586000
SWEREF99TM
xy
6625275631207
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6312076625275
GeoHash
u6s7fkntqg
GeoDNA
eaagctaggcacaatttgcgct

Lokalisering:

Placering:
Upplands fornminnesförenings samlingar, Uppsala.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Salnecke, Björkendal
Socken:
Gryta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Använd som kvarnsten.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.