Runinskrifter.net

U 865

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 39.7″17° 27′ 23.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66261161592845
SWEREF99TM
xy
6625499638048
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6380486625499
GeoHash
u6s7vhpk5u
GeoDNA
eaagctaggccacagtttatgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vik
Socken:
Balingsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U 865"@sv – Anderson, Iwar"@sv; Anderson, Iwar"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: