Runinskrifter.net

U 862

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 5.1″17° 23′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66286721589289
SWEREF99TM
xy
6628011634462
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6344626628011
GeoHash
u6sk5b6nk0
GeoDNA
eaagctagatgttttgtaaatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Säva
Socken:
Balingsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U862 i Säva, Balingsta socken, Uppland i juni 1944 – Okänd,; 1944-06-28
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Säva, runsten"@sv – Sjöbeck, Mårten"@sv; Sjöbeck, Mårten"@sv; 2022-10-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: