Runinskrifter.net

U 858

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 18.1″17° 27′ 12.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66273001592650
SWEREF99TM
xy
6626680637838
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6378386626680
GeoHash
u6s7vnj4r3
GeoDNA
eaagctaggccacaatgtgatt

Lokalisering:

Placering:
Nu på Upplandsmuseet (inv.nr UM20881).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kumla
Socken:
Balingsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Endast ornamentik kvar.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.