Runinskrifter.net

U 855

Även känd som Liljegren 86.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 8.1″17° 24′ 44.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66287901590300
SWEREF99TM
xy
6628141635471
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6354716628141
GeoHash
u6skh0x70m
GeoDNA
eaagctagattggggtctgcag

Lokalisering:

Placering:
Vid Böksta backe.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Balingsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Jaktmotiv med man till häst och man på skidor samt hundar och villebråd.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Balingsta socken, Uppland 1973 – 1973-06-01
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten från Balingsta Uppland 1979 – 1979-06-23
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten från Balingsta i Uppland 1979 – 1979-06-23
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten från Balingsta Uppland 1979 – 1979-06-23
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-09-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U855 Böksta – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-12-20
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: