Runinskrifter.net

U 852

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödaktig sandsten
Nyckelord:
sten: rödaktig sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 50.1″17° 25′ 30.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66282521591040
SWEREF99TM
xy
6627612636217
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6362176627612
GeoHash
u6s7ux8wjg
GeoDNA
eaagctaggccaacaaagcatg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 10.2″17° 27′ 41.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66252091593158
SWEREF99TM
xy
6624596638372
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6383726624596
GeoHash
u6s7v6ehk4
GeoDNA
eaagctaggccacgcgctagtg

Lokalisering:

Placering:
I Viks slott.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Balingsta kyrka
Socken:
Balingsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

2 fragment återfunna.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.