Runinskrifter.net

U 847

Även känd som B 373, L 93.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 9.0″17° 30′ 35.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66270981595832
SWEREF99TM
xy
6626517641022
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6410226626517
GeoHash
u6s7ymw7e8
GeoDNA
eaagctaggcccaatccggcac

Lokalisering:

Placering:
Mot västra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Västeråkers kyrka
Socken:
Västeråkers socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: