Runinskrifter.net

U 845

Även känd som B 353, L 97.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 3.9″17° 33′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66288601598180
SWEREF99TM
xy
6628307643348
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6433486628307
GeoHash
u6skp2mk7t
GeoDNA
eaagctagattttgttgcatgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 4.4″17° 33′ 8.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66288741598176
SWEREF99TM
xy
6628321643343
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6433436628321
GeoHash
u6skp2mm4j
GeoDNA
eaagctagattttgttgcatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Viggby (nu: Viggeby) bro
Socken:
Dalby socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ett fragment återfunnet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Viggby bro. U 844, U 845."@sv – Anderson, Iwar, Bierkenius, Sven, Hadorph, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Bierkenius, Sven, Hadorph, Johan"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: