Runinskrifter.net

U 838

Även känd som Liljegren 749.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 10.7″17° 8′ 12.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66266711574854
SWEREF99TM
xy
6625835620057
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6200576625835
GeoHash
u6s5vvww71
GeoDNA
eaagctaggacacctccgcagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ryda kungsgård
Socken:
Nysätra socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: